Jako administrator Pani/ Pani danych, informujemy, iż administratorem jest Grupa Progres Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk kontakt do inspektora ochrony danych: adres korespondencyjny: al. Grunwaldzka 411, 80 309 Gdańsk, e-mail: iod@grupaprogres.pl.

Pani/a dane przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji obecnych oraz przyszłych, na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne. Pani/a dane będą przechowywane przez okres 3  miesiące  po  zakończeniu  procesu rekrutacji

Pełna treść klauzuli informacyjnej z art. 13 RODO dostępna jest pod adresem https://grupaprogres.pl/rodo/. Jeśli jest na stronie RODO https://grupaprogres.pl/rodo/

Szczegółowa, pełna klauzula informacyjna dostępna na stronie internetowej administratora i/lub przekazywana od razu w treści ogłoszenia o pracę:, mogąca być na przykład częścią ogólnej Polityki prywatności:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/a danych osobowych jest Grupa Progres Sp. z.o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Grunwaldzka 411, 80-309 Gdańsk adres e-mail: iod@grupaprogres.pl.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/a danych przez Administratora można kontaktować się z wykorzystaniem powyższych danych.
  3. Pani/a dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji obecnej jak i przyszłej na podstawie przepisów prawa pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Dane niewymagane przepisami prawa, przekazane przez Pana/ią w przesłanych dokumentach, będą przetwarzane na podstawie zgody, za jaką zostanie potraktowane ich przekazanie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Dodatkowo Pani/a dane osobowe, mogą być przetwarzane w calach związanych z przyszłymi procesami rekrutacji, na podstawie odrębnie wyrażonej przez Panią/a zgody.
  4. W zakresie informacji wskazanych w ogłoszeniu jako niezbędne, zgodnie z Kodeksem Pracy – podanie danych jest obowiązkowe i niezbędne do udziału w procesie rekrutacji. Ich niepodanie może uniemożliwić udział w procesie rekrutacji. Podanie danych innych niż wskazane w ogłoszeniu jako wymagane, nie ma wpływu na proces rekrutacji i nie jest niezbędne.
  5. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed jej wycofaniem.
  6. Odbiorcami Pani/a danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty, które uprawnione są do ich otrzymania na mocy przepisów prawa. Ponadto Pani/a dane mogą być udostępnione kurierom, operatorom pocztowym, i .wszystkim podmiotom z Grupy Kapitałowej Progres jak i ich współpracowników.
  7. Pani/a dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy po zakończeniu prowadzenia procesu rekrutacji. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do dalszych celów rekrutacji, dane będą przetwarzane przez okres jednego roku Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.
  8. Posiada Pan/i prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, a także ich sprostowania (poprawiania). Przysługuje Pani/u także prawo do żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także sprzeciwu na przetwarzanie, przy czym przysługuje ono jedynie w sytuacji, jeżeli dalsze przetwarzanie nie jest niezbędne do wywiązania się przez Administratora z obowiązku prawnego i nie występują inne nadrzędne prawne podstawy przetwarzania.
  9. Przysługuje Pani/u prawo wniesienia skargi na realizowane przez Administratora przetwarzanie Pani/a danych do Prezesa UODO (uodo.gov.pl).